Karta Stałego Klienta

Dbamy o budowanie długotrwałych, dobrych relacji z naszymi klientami i tym celu stworzyliśmy program Kart Stałego Klienta.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM NASZEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA?

Klient, który miał minimum 5 wizyt za ostatnie 6 miesięcy (do dnia wypełnienia wniosku) 

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY

Karta Stałego Klienta uprawnia do -10% na usługi  w naszym salonie.

 

ZASADY WYDAWANIA KART oraz REGUŁY KORZYSTANIA

 • Karta wydawana jest po spełnieniu w/w warunków, na podstawie kompletnie wypełnionego i podpisanego przez klienta „Wniosku o Kartę Stałego Klienta”
 • Karta Stałego Klienta wydawana jest bezpośrednio w Salonie
 • Rabatem z tytułu posiadania karty nie objęte są: usługi w cenach promocyjnych, usługi przedłużania włosów i nie łączy się z innymi promocjami.
 • Karta Stałego Klienta nie dotyczy zakupu bonów/karnetów podarunkowych.

 

REGUŁAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 • Kartę może otrzymać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i spełnia warunki wydania Karty Stałego Klienta
 • Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o każdej zmianie swoich danych osobowych.
 • Data ważności Karty Stałego Klienta wynosi 24 miesiące od ostatniego użycia. Po tym czasie Karta zastaje anulowana.
 • Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o kradzieży lub utracie Karty, również w przypadku uszkodzenia.
 • Zastrzegamy za sobą prawo zawieszenia lub zakończenia Karty w każdym momencie. W takim przypadku salon zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji w Salonie i na stronie internetowej www.2zstudio.com
 • Jesteśmy uprawnione do wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu (Karta Stałego Klienta)
   

Administratorem danych osobowych jest OLEG ZASORIN 2Z STUDIO ul. Grzybowska 61 lok.U2  00-844 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu obsługi programu „Karta Stałego Klienta 2Z STUDIO", w celach marketingowych oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych), realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, tj. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (Art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz marketingu produktów własnych w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).