Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową oraz rezerwacje on-line prowadzony pod adresem www.2zstudio.com (dalej Strona) przez firmę 2Z STUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem Grzybowska 61 lok.U2, 00-844 Warszawa,, posiadająca numer NIP 527 295 99 20  oraz REGON: 389127800 e-mail: 2zstudio.biuro@gmail.com, numer telefonu: 668088028 (opłata wg. cennika właściwego operatora) (dalej 2Z STUDIO). 2Z STUDIO przy rezerwacji on-line korzysta z systemu rezerwacji wizyt przez Internet udostępnionego przez Booksy International Sp. z o.o. (ul. Łucka 2/4/6/u4 18, 00-845 Warszawa, NIP: 9512381607, REGON: 0000515914, www.booksy.com).

2Z STUDIO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Strony i rezerwacji on-line wizyt w salonie oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera 2Z STUDIO w sposób automatyczny podczas korzystania ze Strony?

2Z STUDIO nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Strony. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Strony.

Wykorzystywane przez Stronę pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Strony.

Strona wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
    analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
  • Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://plpl.facebook.com/help/cookies\

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Strona może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Stronę. Niektóre podstrony w ramach Strony oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została Strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera Strona podczas rezerwacji online? 2Z STUDIO  będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Strony, w przypadku procesu rezerwacji on-line na Stronie:

  • nazwisko i imię,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rezerwacji on-line w ramach Strony.

Jakie wiadomości mogą Państwo otrzymać podczas rezerwacji on-line?

Na wskazany przy rejestracji w systemie rezerwacji on-line adres e-mail będą przesyłane wiadomości w celu aktywowania konta  lub rezerwacji wizyty w 2Z STUDIO, a na telefon komórkowy podany przy rejestracji w systemie rezerwacji on-line wizyt będzie przesyłane przypomnienie o terminie wizyty w 2Z STUDIO. 2Z STUDIO w celu potwierdzenia lub zmiany  terminu wizyty może skontaktować się telefonicznie lub mailowo na wskazane przy rejestracji numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

2Z STUDIO dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Stron w celu ochrony Państwa danych. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Strony rezerwacji on-line i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że 2Z STUDIO nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Stronie rezerwacji on-line. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Strony.

Skutki braku odwołania rezerwacji

2Z STUDIO zastrzega sobie prawo zablokowania konta, z którego ponad 3 razy rezerwowane były wizyty w 2Z STUDIO za pośrednictwem rezerwacji on-line, na które nikt się nie stawił w umówionym terminie. Zachowanie takie zostanie uznane za niezgodne z przeznaczeniem systemu rezerwacji on-line.

Informacje o zabezpieczeniach danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony usługami, podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Strony, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: 2zstudio.biuro@gmail.com

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: 2zstudio.biuro@gmail.com